From the blog

https://www.dw.com/fa-ir/world/g-46554284

دو سالی از راه‌اندازی اولین کافه موزه گربه در قلب پایتخت ایران می‌گذرد. حالا نزدیک به ۳۰ گربه از نژادهای پرشین، راشن بلو و .بازدید‌کنندگان باید برای رعایت بهداشت ابتدا کیسه‌هایی را که مخصوص کفش است و کنار درِ ورودی قرار دارد، روی کفش‌هایشان بکشند.هیمالین در این موزه زندگی می‌کنند[…]

Hoppa till verktygsfältet