From the blog

تاج ملکه الیزابت با خودرو مخصوص خود به مراسم بازگشایی رسمی مجلس که شاهزاده چارلز، پسرش، آن را برگزار می‌کرد، وارد شد.تاج الماس‌نشان امپراتوری بر کوسنی قرار داشت و با وسیله‌نقلیه‌ای که تنها یک راننده و دو سرنشین داشت، به این مراسم منتقل شد

این وسیله‌نقلیه‌ که سه خودرو دیگر آن را همراهی می‌کردند، به سمت مجلس اعیان حرکت کرد. خودروهای دیگر حامل سایر جواهرات سلطنتی بودند؛ از جمله دست‌کم دو گرز تشریفاتی که آنقدر بلند بودند که از پنجره‌ این خودروها بیرون زده بودند.به محض ورود به کاخ‌های وست مینستر، یکی از اعضای ارشد دربار با دستکش سفید تاج را با احتیاط از ماشین بیرون آورد و آن را به نگهبان یونیفرم‌پوشی داد که او نیز سوار همان خودرو بود

لحظاتی بعد، خودرو حامل شاهزاده چارلز به همان مکان می‌رسد- قبل از شروع مراسمی که مادر ۹۶ ساله او به دلیل مشکلات حرکتی نتوانست در آن شرکت کند

اما چرا حمل یک تاج چنین تشریفاتی دارد؟

تاج امپراتوری بسیار قیمتی است؛ زیرا دو هزار و ۸۶۸ قطعه الماس، ۱۱ قطعه یاقوت کبود، ۱۱ قطعه زمرد و ۲۶۹ قطعه مروارید دارد.معمولا ملکه و جواهرات سلطنتی سوار بر کالسکه‌های اسبی به مراسم بازگشایی رسمی مجلس وارد می‌شوند.اما کوچک‌ و خلاصه‌سازی برنامه‌های مراسم باعث شد که وسیله حمل‌ونقل از کالسکه به لیموزین تغییر کند

گویا تاج را به این دلیل در خودرو یا کالسکه خود قرار می‌دهند که فقط لرد بزرگ چمبرلین که با همان وسیله نقلیه می‌آید، می‌تواند آن را به داخل مجلس ببرد. او هم فقط اجازه دارد آن را با کوسن مخملی که روی آن قرار دارد، لمس کند.فقط سه نفر اجازه دارند تاج را مستقیم لمس کنند: پادشاه، اسقف اعظم کانتربری در طول مراسم تاجگذاری و جواهرساز سلطنتی که هر ژانویه جواهرات سلطنتی را تمیز می‌کند

جابه‌جایی تاج در لندن نیز همیشه تحت حفاظت نگهبانان مسلح انجام می‌گیرد.بعد از مراسم بازگشایی رسمی مجلس، جواهرات سلطنتی به برج لندن بازگردانده می‌شود

ملکه هر چند وقت یک بار آن را بر سر می‌گذارد؟

ملکه معمولا هر سال در مراسم بازگشایی رسمی مجلس این تاج را که حدود یک کیلوگرم وزن دارد، روی سر می‌گذارد.به جای آن، او ترجیح می‌دهد از تاج رسمی جورج چهارم استفاده کند که سبک‌تر و کوچک‌تر است؛ در حالی که تاج امپراتوری هم کنار تخت سلطنت در نزدیکی او قرار دارد

ملکه در سال ۲۰۱۸ در مورد وزن این تاج گفته بود: «شما نمی‌توانید متن سخنرانی را پایین نگه‌ دارید و از روی آن بخوانید. باید آن را بالا نگه دارید؛ وگرنه گردن آدم می‌شکند و تاج می‌افتد.»«بنابراین جواهرات با آنکه خیلی بااهمیت‌اند، دردسرهایی هم دارند

https://www.independentpersian.com/node/237181/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F

Have your say

Hoppa till verktygsfältet