From the blog

De senaste dagarnas rapporterade smittotal ligger omkring 25 000.

Med tanke på svårigheterna att testa sig är det verkliga talet sannolikt högre.

– Jag skulle tro att den egentliga siffran är mellan 50 000 och 75 000 fall, säger Farshid Jalalvand, mikrobiolog vid Lunds universitet.

Sedan den 11 januari har smittotalet i Sverige legat mellan 22 545 och 26 024 nya bekräftade fall varje dag. Men forskare tror inte att det betyder att smittan stabiliserats – tvärt om.

– Smittspridningen har inte stannat av, utan vi har slagit i taket testmässigt, säger Farshid Jalalvand, mikrobiolog vid Lunds universitet.

Mörkertalet två till tre gånger högre

Om de officiella testsiffrorna visar att fem procent är smittade, bedömer WHO att man har en bra överblick av den totala smittspridningen i samhället.

Blir det mer börjar siffran bli mer opålitlig.

Nu är vi i ett läge där flera åldersgrupper i Sverige har en så hög andel smittade som 50 procent, enligt statistiken.

Enligt Farshid Jalalvand visar det på ett mycket stort mörkertal.

– Personligen tror jag att det handlar om två till tre gånger så många smittofall jämfört med det som diagnostiseras och rapporteras. Det finns många tecken på att det är en kraftig underdiagnostisering av fall och det verkar som att de flesta har accepterat det läge vi befinner oss i, säger han.

Flera faktorer bakom missvisande statistiken

Att flera regioner nu uppmanat sina invånare att utgå från att man är smittad av covid-19 då man får symtom kan även det bidragit till det stora smittotalet, enligt Farshid Jalalvand.

– Det handlar om två till tre gånger så många smittofall jämfört med det som diagnostiseras. Det framgår också eftersom vissa regioner självmant gått ut och sagt att vi inte testar längre, säger han.

Dessutom finns ett stort mörkertal bland de som gör ett antigentest hemma och sedan hinner tillfriskna innan de kan ta ett PCR-test, eftersom testningskapaciteten är så överbelastad.

– Sedan har vi alla personer som självtestar med antigentester, hinner tillfriskna och därför inte tar något PCR-test. Man vet att man är sjuk och håller sig hemma och de personerna syns inte heller i statistiken, säger han.

Have your say

Hoppa till verktygsfältet