From the blog

Regeringen har presenterat en plan med införande av nya coronaåtgärder, med ett första steg som börjar gälla under onsdagen den 8 december. I det steget införs bland annat en rekommendation om att arbetsgivare ska erbjuda möjlighet till hemmajobb, och att munskydd ska användas om trängsel i kollektivtrafiken inte kan undvikas.

– Alla behöver nu ta sin del av ansvaret, säger statsminister Magdalena Andersson.

Socialminister Lena Hallengren säger att läget i Sverige är bättre än i många andra länder, men att smittan stiger även här och att vaccinationstakten är ojämn. Därför kommer man att lämna in en remiss om vaccinbevis för fler verksamheter än vad som gäller just nu.

– Regeringen kommer i morgon att remittera vaccinationsbevis för andra verksamheter som restauranger och gym, säger Hallengren.

Regeringen kan komma att införa vaccinbevis för restauranger och gym i ett andra steg, om smittan skulle komma att öka till den grad att det ses som nödvändigt.

Have your say

Hoppa till verktygsfältet