From the blog

Smittotalen pekar åter uppåt i Sverige, men spridningstakten är mycket lägre än under tidigare vågor. God vaccintäckning är orsaken.

Globalt sett går smittspridningen också uppåt, men den är helt och hållet koncentrerad till Europa.

– Vi är helt uppenbart inne i en ny våg, som är modererad av det vaccinarbete som skett i de resursrika länderna, säger Folkhälsomyndighetens statsepidemiolog Anders Tegnell vid en presskonferens, om läget i Europa.

Jämfört med Europa är utvecklingen i Sverige dock inte lika dramatisk, även om en ökning också kan skönjas här.

– Men vi får komma ihåg att Sverige har legat lite efter i alla vågor, utom den första.

Enligt Tegnell är det inte överraskande att smittspridningen i Sverige nu ökar, med tanke på väder och att samhället öppnat upp.

– Men det bör inte sticka iväg och framför allt inte innebära någon ökad belastning på vården.

Även dödstalen ligger på en stabil nivå enligt tidigare. Det är fortfarande de äldsta och redan sjuka som drabbas i störst utsträckning.

Nytt mönster

Under tidigare vågor har man sett en kraftig utveckling i storstäderna först, nu ser man där ungefär samma spridning som i övriga delar av landet.

Västmanland har haft en kraftig spridning under de senaste veckorna, dominerad av spridningen i skolor, medan exempelvis Region Kronoberg har mycket mindre spridning.

Förra vintern rådde restriktioner i Sverige mot covid-19 och det ledde även till en mindre spridning av säsongsinfluensan och RS-viruset. För kommande vinter – utan större restriktioner på plats – finns en oro för ett ökat tryck på sjukvården.

– Vi ser redan nu effekterna av RS-viruset och små barn som redan nu har börjat. Med hög sannolikhet kommer det att bli ett stort tryck även den här vintern, även om covid-19 inte ger ett stort tryck, säger Tegnell och uppmanar fortsatt att man ska följa rekommendationerna om att hålla avstånd och att inte gå till arbetet med symptom.

– Pandemin är inte över, säger han.

Fler bör vaccinera sig

Vaccinationsarbetet fortsätter men i långsammare takt än tidigare och när det gäller yngre finns fortfarande mycket att göra.

– I åldrarna 12–18 pågår fortfarande ett omfattande arbete. I gruppen 18–40 skulle vi behöva betydligt fler som vaccinerar sig, säger Tegnell.

De allmänna vaccinationerna mot säsongsinfluensan inleds den 9 november och Tegnell uppmanar personer i riskgrupper att vaccinera sig.

– Vi har hittills inte sett någon omfattande spridning i Europa, men det är fortfarande tidigt. Det är nu som det är viktigt att vaccinera sig både mot covid-19 och säsongsinfluensan om man tillhör en riskgrupp, säger Tegnell.

Den första gruppen som influensavaccineringen riktar sig mot är gravida, personer som är 65 år eller äldre samt personer med vissa kroniska sjukdomar såsom kronisk hjärt- eller lungsjukdom, vilket blir möjligt från och med den 9 november.

Vaccinerade behöver ej testas

I nuläget finns det ingen rekommendation att färdigvaccinerade ska testa sig för covid-19. Att återinföra den åtgärden skulle ändå inte leda till en bättre kontroll över smittspridningen, enligt Tegnell.

– Vi bedömer att vi kommer ha bra koll på smittspridningen ändå. Vi tittar på hur stor andel av de som testar sig är positiva och hur många som behöver sjukvård. Det är toppen av ett isberg, men ändå, säger han.

– Vi hittar aldrig alla som blir sjuka, det kommer alltid finnas ett stort så kallat mörkertal. Det gör man inte ens i Danmark där man har testat jättemycket.

Have your say

Hoppa till verktygsfältet