From the blog

تاکنون یک میلیون و ۷۲۰ هزار دوز واکسن اسپوتنیک وی به ایران تحویل داده شده است.ایران از اولین کشورهایی بود که با صندوق سرمایه گذاری های مستقیم روسیه قرارداد خرید وهمچنین تولید مشترک آن را امضا کرد

بر همین اساس قرارداد خرید ۶۰ میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی در فروردین ماه سال جاری بین ایران و روسیه بسته شد و بر اساس این قرارداد، روسیه باید از خرداد تا آذرماه این میزان را به طریقی که در قرارداد مشخص شده به ایران ارسال می کرد، اما هنوز این قرارداد اجرایی نشده و از قرارداد دو میلیونی نیز که اواخر سال گذشته امضا شد تاکنون ۱۲ محموله شامل یک میلیون و ۷۲۰ هزار دوز واکسن به ایران تحویل شده است

Have your say

Hoppa till verktygsfältet