From the blog

یک شرکت هواپیمایی در اوکراین لباس فرم مهماندارانش را به مدلی راحت‌تر تغییر داده و کفش ورزشی را جایگزین کفش‌های پاشنه بلند کرده است.شرکت هواپیمایی ”اسکای آپ اوکراین”، تازه ترین شرکت هواپیمایی با پروازهای کم هزینه در اروپا اما بزرگترین شرکت هواپیمایی اوکراین به شمار می‌رود

این اولین بار نیست که در اروپا یک شرکت هواپیمایی چنین تصمیمی گرفته است اما در اوکراین این اولین بار است.یک مهماندار این شرکت هواپیمایی به خبرنگار بی‌بی‌سی اوکراین در کی‌یف می‌گوید: ”مثلا در یک پرواز رفت و برگشت به زنگبار ما ۱۲ ساعت سر پا هستیم و اگر کفش پاشنه بلند بپوشیم بعد از آن به سختی می‌توانیم راه برویم. حدود چهار ساعت مراحل امنیتی قبل پرواز و همچنین تمیزکاری بعد از آن هم به این مدت اضافه می‌شود


شرکت هواپیمایی ”اسکای آپ اوکراین”، تازه ترین شرکت هواپیمایی با پروازهای کم هزینه در اروپا اما بزرگترین شرکت هواپیمایی اوکراین به شمار می‌رود.این اولین بار نیست که در اروپا یک شرکت هواپیمایی چنین تصمیمی گرفته است اما در اوکراین این اولین بار است
یک مهماندار این شرکت هواپیمایی به خبرنگار بی‌بی‌سی اوکراین در کی‌یف می‌گوید: ”مثلا در یک پرواز رفت و برگشت به زنگبار ما ۱۲ ساعت سر پا هستیم و اگر کفش پاشنه بلند بپوشیم بعد از آن به سختی می‌توانیم راه برویم. حدود چهار ساعت مراحل امنیتی قبل پرواز و همچنین تمیزکاری بعد از آن هم به این مدت اضافه می‌شود

Have your say

Hoppa till verktygsfältet