From the blog

یک شرکت جواهرسازی اسرائیلی گران‌ترین ماسک کرونا را به سفارش یک تاجر ثروتمند ساخته است. این ماسک طلایی که مزین به سنگ‌های قیمتی است، بیش از یک میلیون یورو قیمت دارد.شرکت جواهرسازی ”یوول” گران‌ترین ماسک حفاظتی کرونا را به سفارش یک تاجر میلیونر ساخته است. ماسک در محله موتسا در اورشلیم ساخته شده است

این ماسک لوکس از ۲۵۰ گرم طلای ۱۸ عیار ساخته شده و ۳۶۰۸ قطعه سنگ قیمتی سفید و سیاه آن را تزیین کرده‌اند. بهای این ماسک یک میلیون و ۳۰۰هزار یورو است.فردی که این ماسک را می‌زند می‌تواند ماسک‌های رایج «ان ۹۹» را از شکافی که در آن تعبیه شده عبور دهد و از آن استفاده کند. در واقع این ماسک‌های معمول هستند که از انتقال ویروس جلوگیری می‌کنند

یک تاجر چینی ساکن آمریکا ساخت این ماسک را سفارش داده است.اسحاق لوی، بنیانگذار جواهرسازی یوول در این رابطه گفت، این ماسک در عین حال که نقش حفاظتی دارد، یک اثر هنری نیز هست

https://www.dw.com/fa-ir/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF/a-55637796

Have your say

Hoppa till verktygsfältet