From the blog

مژگان حسینی، نوازنده ۲۸ ساله قانون، این روزها در زمانه کرونا، بر بام آپارتمانش در تهران، انگشتانش را بر قانون می‌کشد تا به این ابرشهر متأثر از شیوع کرونا، روح دیگری بدهد.با بسته شدن سالن‌های اجرا در تهران، و در شرایطی که بسیاری این روزها تحت تأثیر گسترش کرونا، اوقات‌شان را در تنهایی و در خانه سپری می‌کنند، مژگان و دیگر نوازندگان ایرانی، حالا فضایی دیگر برای اجرای موسیقی یافته‌اند

بام‌هایی که با مخازن آب، یا بشقاب‌های دریافت امواج ماهواره‌ای احاطه شده‌اند، حیاط خانه‌ها، یا ساختمان‌های نیمه‌ویران، ایوان‌های خالی، و پنجره‌های باز به سوی دیگر آپارتمان‌ها.این اجراهای غیرمنتظره، حتی به رغم آنکه اجرای عمومی موسیقی همچنان با مشکلاتی در ایران روبه‌روست، امید را در دل شنوندگان خود زنده می‌کند

Have your say

Hoppa till verktygsfältet