From the blog

تام مور، کهنه سرباز ۹۹ ساله بریتانیایی که با هدف جمع‌آوری کمک مالی برای سیستم بهداشتی اعلام کرد می‌خواهد با واکرش ۱۰۰ بار طول حیاط ۲۵ متری‌ خانه‌اش را طی کند، تا کنون ۱۲ میلیون پوند پول جمع کرده است.او در آخر این ماه ۱۰۰ساله می‌شود و قرار است تا آن زمان ۱۰۰بار طول حیاط خانه‌اش را طی کند.کاپیتان تام مور در ابتدا قصد داشت با این کمپین ۱۰۰۰ پوند جمع کند.تا کنون ۵۰۰ هزار نفر با کمک مالی از این اقدام او حمایت کرده‌اند

Have your say

Hoppa till verktygsfältet